Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Liên kết với Đài Loan)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302_FCU 14 A00, C01, C04, D01

Mã ngành
7510302_FCU
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, C01, C04, D01