Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Liên kết với Đài Loan)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302_FCU 18 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7510302_FCU
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01