Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 23 A00

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00