Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 15 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01