Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 14.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01