Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07