Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860113|11A00 21.69 A00

Mã ngành
7860113|11A00
Điểm chuẩn
21.69
Tổ hợp môn
A00