Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 28.25 A01, D01, D07

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
28.25
Tổ hợp môn
A01, D01, D07