Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 28 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07