Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 27.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07