Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 26 A00, A01, A08, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, A08, D01