Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Tài Chính Kế Toán

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 14 A00, A01, A16, D01

Cơ sở tại Quảng Ngãi

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, A16, D01
Ghi chú
Cơ sở tại Quảng Ngãi