Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 26 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90