Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 26.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90