Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 26.75 A00, A01, D01, D90

TTNV >=5

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=5