Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kinh tế TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 17 A01, D01, D07

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D07