Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 27 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07