Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 16 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01