Thứ hai, 20/5/2024
DFA

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07