Chủ nhật, 26/3/2023
DFA

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 14 A00, A01, C14, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C14, D01