Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E10 28.65 A00, A01

Môn chính Toán

Mã ngành
IT-E10
Điểm chuẩn
28.65
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Môn chính Toán