Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E10 28.8 A00, A01

Mã ngành
IT-E10
Điểm chuẩn
28.8
Tổ hợp môn
A00, A01