Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Quy Nhơn

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 17.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01