Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Quy Nhơn

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 15.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01