Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Quy Nhơn

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 18.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01