Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Tây Nguyên

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 18 A00

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00