Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 15.5 A00

TTNV <= 5

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
TTNV <= 5