Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Lạc Hồng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 16.25 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01