Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Lạc Hồng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01