Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 27.55 A01, D01, D07

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
27.55
Tổ hợp môn
A01, D01, D07