Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Tài chính

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 26.35 A01

Môn Toán >= 8.4; NV1-2

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Môn Toán >= 8.4; NV1-2