Thứ bảy, 25/5/2024
Học viện Tài chính

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 25.85 A01, D01, D07

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
25.85
Tổ hợp môn
A01, D01, D07