Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 25.5 A00, A01, A08, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A08, D01