Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 22.8 A00, A01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01