Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hồng Đức

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 15 A00, C04, C14, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, C04, C14, D01