Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Trà Vinh

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 15 A00

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00