Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 15.5 A00, A01, D01

Điểm xét tuyển học bạ: 6

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
Điểm xét tuyển học bạ: 6