Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 25 A00, A01, D01, D90

TTNV >=19

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=19