Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 24.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90