Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 14 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90