Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 19 A00, A01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01