Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Vinh

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 19 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01