Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Vinh

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 20 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01