Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 16.5 A00

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00