Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 13 B00, D08

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
B00, D08