Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 23.5 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01