Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 16 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01