Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 14 A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm