Thứ bảy, 15/6/2024
DFA

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 14 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01