Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01