Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|22A01 24.42 A01

Mã ngành
7860220|22A01
Điểm chuẩn
24.42
Tổ hợp môn
A01