Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 27.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07