Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Tài chính

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 26.1 A01

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A01