Chủ nhật, 1/10/2023
Học viện Tài chính

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 25.94 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
25.94
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07