Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Trà Vinh

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01