Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 15.5 A00, A16, C01, D01

Xét học bạ: 18

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, D01
Ghi chú
Xét học bạ: 18