Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 14 A00

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00