Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 23.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90