Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 26.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07