Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 17 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01