Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 17 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01