Thứ ba, 25/1/2022
Đại học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 15.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01