Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 14 A00, A01, D01, D11

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D11