Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|21A01 26.05 A01

Mã ngành
7860220|21A01
Điểm chuẩn
26.05
Tổ hợp môn
A01