Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|21A01 24.8 A01

Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc

Mã ngành
7860220|21A01
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc