Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|21A00 24.91 A00

Mã ngành
7860220|21A00
Điểm chuẩn
24.91
Tổ hợp môn
A00