Thứ bảy, 20/4/2024
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|11A01 26.87 A01

Mã ngành
7860220|11A01
Điểm chuẩn
26.87
Tổ hợp môn
A01