Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 27.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
27.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07