Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 15 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01