Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 15.5 A00, A01, C04, D01

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01
Ghi chú
Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)