Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 25 A01, D01

Toán >=8.8 NV<=9

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.8 NV<=9