Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 24.3 A00, A01, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
24.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01