Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Hồng Đức

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 15 A00, C04, C14, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, C04, C14, D01